Leiekontrakt fengslet

1 Utleievilkår

1.1 Booking

Utleie bookes ved henvendelse/forespørsel på telefon eller via morgenfugl.no. Vi krever ikke depositum 1.2, men gjør oppmerksom på betalings og avbestillingsreglene under pkt 1.2 og 1.3. Bekreftelse av leie skjer ved bekreftelse av mottatt tilbud og retur av denne leiekontrakten i signert utgave.

Ved skader på servise og annet utstyr samt ved tilgrising av lokalet som medfører ekstra arbeid, vil kostnad for dette bli fakturert leietager.

1.2 Betaling

Betaling av leiebeløpet (lokalleie) skal være innbetalt senest 4 uker før ankomst (eller ved bestilling ved kortere frist, 5 dager betalingsfrist). Morgenfugl sender ut faktura på leiebeløpet. Resterende beløp (mat/drikke/tjenester) vil bli sent på faktura i etterkant av arrangementet med 5 dagers betalingsfrist. Dette inkluderer restbeløp leie/mat, drikke og eventuelle tilleggstjenester som nedvask/servering, klargjøring av lokaler.

1.3 Avbestillingsregler

Avbestillingsregler arrangementet kan fritt avbestilles inntil 1 måned før ankomst.
Ved avbestilling senere enn 1 måned før ankomst er leietaker forpliktet til å betale en % andel av leiebeløpet og eventuell matbestilling etter bestemmelsene under:

Avbestilling 4-2 uker (14 dager) før ankomst 50 % av totalbeløpet må betales (gjelder kun lokalleie)
Avbestilling 2-1 uke (7 dager) før ankomst 75 % av totalbeløpet må betales (gjelder lokalleie og mat, men ikke drikke)

Avbestilling 1 uke eller mindre før ankomst 100 % av totalbeløpet må betales (gjelder lokalleie og mat, men ikke drikke)

1.4 Åpningstider/alkoholservering

Vi arrangerer selskaper med varighet til senest kl. 24: 00 (senere stengetid må avtales på forhånd), for både private og bedrifter.
Morgenfugl har skjenkebevilling og det er ikke tillatt å medbringe egen alkohol inn i lokalene. Ved bestilling av drikke se egne prislister for alkoholholdig drikk. Mat, mineralvann, dessert og kaker lages og bakes av Morgenfugl. Leietager plikter å informere sine gjester om at medbragt alkohol ikke er tillatt.

1.5 Tilleggstjenester

Mottagelse og forberedelse av Morgenfugl personell før selskapet avtales i forbindelse med booking/bestilling. Det er mulig å bestille tjenester som oppdekning/friske blomster, servering og mottagelse/omvisning på Arendal Gamle Fengsel gjennom oss. Bestilling av nedvask er obligatorisk, og fremkommer i tilbudet.

1.6 Aldersbegrensning

Aldersgrense for utleie er 25 år. Det er IKKE tillatt å booke/fremleie til personer under 25 år, ved brudd på denne booking regelen, vil utleie bli avlyst og reglene for avbestilling under 1.3 trer i kraft.

2 Ordensregler

 •   Det er generelt røykeforbud i hele bygget. Røyking kan foregå på oppmerkede utearealer (luftegård/takterrasse/gårdsplass)

 •   Rominndeling og avtale leielokale er beskrevet på www.morgenfugl.no

 •   Ved flere parallelle selskap ber vi gjestene våre utvise gjensidig hensyn

 •   Det er IKKE tillatt å nyte medbragt alkohol i selskapet.

  3 Branninstruks for Arendal Gamle Fengsel

 •   Leietaker gjør seg kjent med brannslukningsutstyr og rømningsveier

 •   Ansvarlig leietaker er pliktig til å informere øvrige deltagere 3.1 Ved brann

 •   Arrangør plikter å sette seg inn vedlagte branntegninger og rømningsveier og informere gjestene om disse

 •   Ved brann må straks Brannvesenet varsles på telefonnummer 110

 •   Adresse: Arendal Gamle Fengsel, Parkveien 6, 3838 Arendal

 •   Få ut alle som befinner seg i lokalet og eventuelt evakuer andre som er truet av røyk

  og brann på utsiden

 •   Gå ut på parkeringsplassen og tell opp antall personer

 •   Forsøk å slukk med utstyret som finnes i lokalet

 •   Lukk vinduer og dører

 •   Møt og informer brannvesenet

  3.2

  Ved feil eller mangler ring Morgenfugls vakttelefon: 412 20 360 eller daglig leder Trine Omholt 90559960.

4 Bekreftelse


Jeg aksepterer betingelsene i leiekontrakten og vedlagt tilbud. Dersom jeg bekrefter tilbudet per epost, bekrefter jeg også at jeg har gjort meg kjent med betingelsene i denne leiekontrakten.

 

Sted dato:

 

Signatur: ----------------------------------------- -----------------------------------------

 • Wraps

  Pris Fra 110 kr
  Pris Salgspris Fra 110 kr
  Wraps
 • Snitter

  Pris Fra 42 kr
  Pris Salgspris Fra 42 kr
  Snitter
 • Baguetter

  Pris Fra 75 kr
  Pris Salgspris Fra 75 kr
  Baguetter
 • Smørbrød

  Pris Fra 59 kr
  Pris Salgspris Fra 59 kr
  Smørbrød

Dette sier kundene

         3-retters middag til bryllup

Vi fikk middag levert 3-retters middag av Morgenfugl til vårt bryllup, dette gikk veldig bra.

Bestilling var veldig enkelt og ryddig, og jeg fikk raskt god oversikt omfang, meny og estimat.

Maten i sin helhet var suveren, dette gjelder også vegetar alternativet. Bare gode tilbakemeldinger fra alle gjester.

Rask respons, vi var aldri bekymret for leveransen fra Morgenfugl.

Dere viste tidlig at dette var noe dere hadde gjort før, og "utfordringen" med å ha arrangementet på øy virket ikke å vippe dere av pinnen.
Hans Christian Randem, 14.aug 2022