Leiekontrakt Eureka

Leiekontrakt Havgløtt Eureka

1 Utleievilkår

1.1 Booking

Utleie bookes ved henvendelse/forespørsel på telefon eller via morgenfugl.no. Vi krever ikke depositum 1.2, men gjør oppmerksom på betalings og avbestillingsreglene under pkt 1.2 og 1.3. Bekreftelse av leie skjer ved bekreftelse av mottatt tilbud og retur av denne leiekontrakten i signert utgave.

Ved skader på servise og annet utstyr samt ved tilgrising av lokalet som medfører ekstra arbeid, vil kostnad for dette bli fakturert leietager.

1.2 Betaling

Betaling av leiebeløpet (lokalleie) skal være innbetalt senest 2 uker før ankomst (eller ved bestilling ved kortere frist, 5 dager betalingsfrist). Morgenfugl sender ut faktura på leiebeløpet. Resterende beløp (mat/drikke/tjenester) vil bli sent på faktura i etterkant av arrangementet med 5 dagers betalingsfrist. Dette inkluderer restbeløp leie/mat, drikke og eventuelle tilleggstjenester som nedvask/servering, klargjøring av lokaler.

Det er ikke lov til å ta med medbragt mat, drikke eller kaker. 

1.3 Avbestillingsregler

Andel av totalbestillingen som kan kanselleres:

60 dager før oppstart - 100 %

45 dager før oppstart 50 % av gjenværende bestilling.
25 dager før oppstart 25 % av gjenværende bestilling.
14 dager før oppstart 5 % av gjenværende bestilling.

2 uker før låses bestillingen.

Avbestilling 1 uke eller mindre før ankomst 100 % av totalbeløpet må betales (gjelder lokalleie og mat)

1.4 Åpningstider/alkoholservering/mat

Vi arrangerer selskaper med varighet til senest kl. 02:30, skjenkestopp fra kl 02:00 (senere stengetid må avtales på forhånd), for både private og bedrifter.
Morgenfugl har skjenkebevilling og det er ikke tillatt å medbringe egen alkohol inn i lokalene. Ved bestilling av drikke se egne prislister for alkoholholdig drikk. Mat, mineralvann, dessert og kaker lages og bakes av Morgenfugl. Leietager plikter å informere sine gjester om at medbragt alkohol ikke er tillatt.

Eventuelle matrester av mat som blir servert i våre lokaler som buffet eller 3-retter middag tilhører Morgenfugl. Vi følger retningslinjene til  IK- mat. 

IK-mat står for internkontroll mat. Den omhandler de ulike rutinene som må til i bedriften for å følge regelverket for matsikkerhet.

Det kan for eksempel være rutiner innenfor renhold, personlig hygiene, varmebehandling og riktige temperaturer.

1.5 Tilleggstjenester

Mottagelse og forberedelse av Morgenfugl personell før selskapet avtales i forbindelse med booking/bestilling.

1.6 Aldersbegrensning

Aldersgrense for utleie er 25 år. Det er IKKE tillatt å booke/fremleie til personer under 25 år, ved brudd på denne booking regelen, vil utleie bli avlyst og reglene for avbestilling under 1.3 trer i kraft.

2 Ordensregler

 • ·  Det er generelt røykeforbud i hele bygget. Røyking kan foregå på oppmerkede utearealer
 • ·  Det er IKKE tillatt å nyte medbragt alkohol i selskapet.

3 Branninstruks for EUREKA

 • ·  Leietaker gjør seg kjent med brannslukningsutstyr og rømningsveier
 • ·  Ansvarlig leietaker er pliktig til å informere øvrige deltagere 3.1 Ved brann
 • ·  Arrangør plikter å sette seg inn vedlagte branntegninger og rømningsveier og informere gjestene om disse
 • ·  Ved brann må straks Brannvesenet varsles på telefonnummer 110
 • ·  Adresse: EUREKA Kystveien 2b, 4841 Arendal
 • ·  Få ut alle som befinner seg i lokalet og eventuelt evakuer andre som er truet av røyk

og brann på utsiden

 • ·  Gå ut på plassen og tell opp antall personer
 • ·  Forsøk å slukk med utstyret som finnes i lokalet
 • ·  Lukk vinduer og dører
 • ·  Møt og informer brannvesenet

3.2

Ved feil eller mangler ring Morgenfugls vakttelefon: 412 20 360 eller daglig leder Trine Omholt 90559960.

4 Bekreftelse


Jeg aksepterer betingelsene i leiekontrakten og vedlagt tilbud. Dersom jeg bekrefter tilbudet per epost, bekrefter jeg også at jeg har gjort meg kjent med betingelsene i denne leiekontrakten.

 

Sted dato:

 

Signatur: ----------------------------------------- -----------------------------------------